top of page
IMG_3312(2).HEIC

Naše filozofie

Co děláme

V Mateřské škole Mandala Montessori se zaměřujeme na klíčové vývojové fáze, zajišťujeme, aby učení bylo přizpůsobeno a podporovalo nezávislost.

Naše učební osnovy věří ve využití klíčových vývojových období. Jak uznává Dr. Maria Montessori, děti mladší 3 let absorbují informace bez vědomého úsilí, tj. pozorováním a opakováním toho, co vidí. Děti ve věku 3-6 let se přesouvají do vědomější fáze vývoje, kde jsou vyhledávány informace a učení za účelem rozšíření již existujících znalostí. Dr. Montessori zdůraznila schopnost dítěte absorbovat velké množství informací. V Mateřské škole Mandala Montessori podporujeme tuto schopnost bohatým vzdělávacím prostředím spolu s oddanou péčí našich učitelů.

V Mateřské škole Mandala Montessori poskytujeme učební plán zaměřený na učení, který je zaměřen na dítě a sleduje zájmy každého dítěte/studenta. Podporujeme děti, když se učí svým vlastním tempem, a zároveň vedeme jejich přirozenou touhu učit se. Používáme přístup, který podporuje rozvoj celého dítěte – fyzické, sociální, kognitivní a emocionální, což nám umožňuje hladce začlenit národní Rámcově vzdělávací plán.

Naše třída je připravena způsobem, který maximalizuje nezávislé učení a zkoumání. Děti mají svobodu prozkoumat své vnitřní a venkovní prostředí, stejně jako aktivity, které si každý den vybírají. Tento přístup ve vzdělávání zvyšuje jejich sebedůvěru a sebekázeň, protože se stávají aktivními činiteli svého učení.

Co nabízíme

V Mateřské škole Mandala Montessori poskytujeme teplé a vzrušující prostředí, kde si děti mohou hrát a učit se. Aktivity, které nabízíme, podporují kreativitu a zároveň zlepšují dovednosti dětí v mnoha oblastech. Oslavujeme multikulturalismus a začleňujeme ukázky různých jazyků a kultur do každodenní výuky, čímž vytváříme povědomí o tom, jak mohou být rozdíly součástí našeho přirozeného světa. Povzbuzujeme děti, aby se staly globálními občany tím, že je učíme o udržitelnosti, důležitosti charity a o tom, jak ocenit a učit se od jiných kultur a hodnot. Děti jsou povzbuzovány k objevování prostřednictvím sebe-řízené aktivity, praktického učení a společné hry. Děti budou povzbuzovány k tomu, aby pracovali individuálně svým vlastním tempem a ve skupinách, když začínají objevovat a zkoumat znalosti světa, dosáhnout svého maximálního potenciálu a vybudovat základy pro celoživotní učení.

Zápis dítěte do našeho předškolního programu Vám nabízí následující výhody:

  • Nezávislé myšlení - Posilujeme děti tím, že podporujeme jejich schopnosti kritického myšlení. Děti se učí být nezávislé, řešit problémy a kriticky myslet, když zkoumají svět kolem sebe.

  • Zdravý sociální kontakt - máme věkově smíšenou třídu pro děti 3-6 let. Většina našich programů klade důraz na hru a interakci, což pomáhá vašemu dítěti vyvinout se v nezávislého dospělého.

  • Proces je důležitější než výsledek – věříme, že učení by mělo být otevřené, aby se děti mohly soustředit na proces, spíše než na výsledek. Procesní zkušenosti pomáhají dětem cítit se uvolněně, angažovaně a svobodně se vyjádřit.

  • Důraz na sebeřízené učení - Zvědavost a nezávislost dítěte jsou prvními kroky k tomu, aby se naučili sebe-řízení. Děti, které používají sebeřízení, vědí, jak používat zdroje k zodpovězení otázek nebo řešení problémů.

  • Učení hrou - Hra je nedílnou součástí učení v Mandala Montessori. Zapojením se do praktických aktivit a zkoumáním svého prostředí si děti vytvoří pozitivní vztah ke škole a je pro ně samotné učení hrou.

  • Pozitivní učební prostředí - Děti se učí, hrají a rostou rychleji v klidném, pečujícím a předvídatelném prostředí.

Kritéria přijetí

Přihlášení dítěte do Mateřské školy Mandala Montessori

Pokud máme volnou kapacitu, tak děti přijímáme do školky v průběhu celého roku. Zápis pro školní rok 2024-2025 bude probíhat v květnu 2024.

Pro přihlášení dítěte stačí udělat pouze tři kroky.

setkani_II.png

Osobní schůzka

Domluvte si schůzku za pomocí našeho kontaktního formuláře nebo napište zprávu. Ozveme se Vám co možná nejdříve a nabídneme Vám termín setkání.

informace.png

Informace

Při domlouvání schůzky Vám pošleme našeho "Průvodce pro rodiče" ve kterém jsou všechny informace o provozu a organizaci v naší školce. Prosím prostudujte si ji pozorně. Na schůzce pak získejte veškeré informace které jste v příručce nenašli. 

free.png

Přihláška

Po absolvování schůzky a domluveném nástupu podejte přihlášku a vyřiďte potvrzení od lékaře. Přihlášku budete podávat on-line.

Náš den

8:00-8:30 Příchod do školky

8:30 - 11:00 (v létě 8:30-10:00) Dopolední pracovní blok, společné sdílení, sociální interakce, práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami, příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny. Ranní kruh – povídání k tématu, kalendář, společné sdílení, zpívání, básničky

 

11:00–12:00 (v létě 10:00-12:15) Pobyt venku, nácvik motorických dovedností, pohybové aktivity, přírodovědné aktivity venku.

 

12:15 – 13:00 Oběd (včetně servírování, úklidu a hygieny)

12:45 – 13:15 Po-obědvový odchod domů, celodenní docházka – chystáme se k spánku/odpočinku

13:30 – 14:30 Spinkáme, odpočíváme, máme zkrátka klidový režim

14:30 – 17:00 Odpolední pracovní blok - svačíme, stolujeme, volná práce,  tancujeme, malujeme, cvičíme, bavíme se, jdeme domů.

Náš tým

bottom of page