fbpx

SPOLU TADY A TEĎ

CO DĚLÁME V PROGRAMU ``SPOLU TADY A TEĎ``?

CÍLE NAŠICH LEKCÍ

1

MOTIVACE

Hlavním cílem není děti hodnotit, ale provázet a motivovat je.

2

KOMUNIKACE

Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, ale i v samostatnosti a seberealizaci.

3

EKOLOGIE

Naším cílem jsou mladé osobnosti, které si uvědomují, že naši planetu si tvoříme sami a je potřeba myslet i ekologicky.

4

SEBEOCENĚNÍ

Pomáháme dětem, aby každé z nich dokázalo samo ocenit a dokončit svou práci.

5

POMOC RODIČUM

Pomáháme rodičům vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti. Osobnosti, které nejsou lhostejné k okolnímu světu i vesmíru a rozumí jim.

6

PROSTŘEDÍ

Vytváříme pro děti takové prostředí, v kterém se u nich bude utvářet zdravá, vyrovnaná a sebevědomá harmonie.

7

OSOBNOST

Naším cílem jsou děti, které umí řešit problémy a nebojí se říkat svůj názor. Zároveň také osobnosti, které si vzájemně upřímně a trpělivě naslouchají.

'PRAVIDLA' LEKCÍ ``SPOLU TADY A TEĎ``

Je dobré když před první lekcí absolvují maminky/tatínkové (bez dětí) úvodní informativní setkání, kde se krátce seznámí s principy Montessori pedagogiky, dále s jednotlivými aktivitami, Montessori pomůckami a strukturou lekce.

Základní pravidla:

 • Necháme dítě pracovat, pomáháme jen, když nás vyzve, požádá, necháme, aby si aktivitu vybralo samo.
 • Každá aktivita má svůj začátek, průběh a následné dokončení ( přesto, že u těch nejmenších musíme uklízet sami, děti se od nás učí, pokud uvidí děti, jak to dělají dospělí budou to tak následně opakovat).
 • Snažíme se pracovat v tichosti, neboucháme věcmi, zavíráme a odkládáme věci v tichosti, nerušíme ostatní.
 • Nezapomínáme na koberečky.
 • Učíme děti respektu, nebereme si aktivity z rukou, počkáme, až druhý dopracuje a aktivitu uklidí a pak si ji vezmeme.
 • Spolupracujeme (pracujeme vždy pouze na jedné aktivitě) jen když obě (všechny) strany souhlasí.
 • Učíme děti základním pravidlům slušného chování (pozdravení, rozloučení, žádání o něco „prosím“, děkování, apod.).

SPOLU TADY A TEĎ PRO RODIČE S DĚTMI OD 0 DO 18 MĚSÍCŮ

Zařídili jsme pro vás připravené prostředí pro miminka/batolata a jejich rodiče. Jde o místo, kde se inspirujeme metodou Montessori a pracujeme s dětmi již od narození v souladu s principy Montessori metody. V průběhu lekce má rodič s miminkem čas věnovat se jeden druhému v příjemném a jim přizpůsobeném připraveném prostředí. Jako rodiče/pečovatelé získáváte řadu informací o možnostech podpory přirozeného vývoje dítěte doma, o tom, jak prostředí doma nachystat a užít si to. Máte možnost prohlédnout si, vyzkoušet a posléze vyrobit, či zakoupit pomůcky vhodné pro fázi psychomotorického vývoje, ve kterém se Vaše dítě právě nachází.

Máme zde pro děti připravené :

 • pro nejmenší již od 2 týdnů věku jsou připravené závěsné mobily dle Montessori principů. Jsou důležité především pro rozvoj zrakových dovedností a nácviku prvního soustředění.
 • Pro batolátka která již umí sedět a začínají stát je vždy výzva a radost vyzkoušet si židličku a stolek pro nejmenší. Židlička a stolek jsou navrženy a odzkoušeny průvodci a rodiči po celém světě a dává dítěti možnost prvního osamostatňování při stolování.
 • Montessori pomůcky a aktivity pro rozvoj hrubé a jemné motoriky a smyslového poznávání

Lekce je určena pro ležící miminka až po batolátka, které se již samy pohybují v prostoru ( plazí se, lezou či chodí). Setkáte se tu s ostatními stejně naladěnými rodiči a můžete zde sdílet své úspěchy i neúspěchy při kterých Vám je připravena pomoci lektorka.

Lektorka: Janka Beranová

SPOLU TADY A TEĎ PRO RODIČE S DĚTMI OD 1,5 DO 3 LET

V rámci lekcí si děti od 1,5 roku do 3 let zkouší práci s materiály v Montessori jesličkách. Děti pracují zejména s aktivitami praktického života a originálními Montessori pomůckami pro smyslové rozlišování, rozvoj řeči a pohybových dovedností.Rodiče často využívají tyto lekce také pro seznámení dítěte s prostorem před jeho nástupem do Montessori školky. Dítě prostředí a průvodce již zná a není pro něj nástup do školky stresující a neznámý.

MONTESSORI PRACOVNY PRO 3 AŽ 6 LET

... učení není něco, co dělá učitel, ale je to přirozený proces, který se spontánně rozvíjív každé lidské bytosti. Učení se neděje posloucháním slov a informací - ale zkušenostmi, které dítě získá jednáním v každodenních situacích. Role učitele není mluvit, ale připravit prostředí mezi dětmi mnoho podnětů pro kultivaci jazykových aktivit.

MARIE MONTESSORI

z knihy Absorbující mysl

Prostřednictvím těchto pracoven si děti mohou vyzkoušet nejen Montessori pomůcky ale přirozeným způsobem rozvíjet svůj potenciál. Děti pracují s aktivitami praktického života, Montessori pomůckami pro smyslovou výchovu, hudbu, jazyk, matematiku a kosmickou výchovu (biologie, zeměpis, dějiny), experimentují s vlastnostmi materiálů a objevují.

MONTESSORI PRACOVNY PRO 6 AŽ 9 LET

Tyto pracovny připravujeme pro děti již školou povinné ale navštěvující státní školu. Jsou propracovány tak, aby děti mohly skrze ruce a pomůcky lépe chápat probírané učivo. Metodika jednotlivých pracoven je přizpůsobena Rámcově vzdělávacímu plánu aby dítě dostávalo informace kontinuelně se školou. Pracovny jsou rozděleny následovně :

 1. Matematika a geometrie
 2. Jazyk
 3. Kosmická výchova (biologie-prvouka, zeměpis-vlastivěda)

O MANDALA MONTESSORI

Vítejte v naší školce Mandala Montessori, která již čtvrtým rokem nabízí kvalitní vzdělávání pro vaše děti a prostor pro setkávání rodičů s dětmi v Montessori pedagogice. Naše první pobočka je v krásném prostředí u Prokopského a Dalejského údolí. Druhá pobočka vznikla v září 2018 v centru Brna. Naším cílem je kvalitně připravit vaše děti do života a k tomu jim pomáhají naši profesionální lektoři a vzdělávací principy definované Marií Montessori.

KONTAKT

Mandala Montessori z.s.

Hlubočepská 1156/38b
152 00 Praha 5


IČ: 044 55 207


Tel.: +420 722 969 021
E-mail: office@mandala-montessori.cz

NAPIŠTE NÁM